img

ЭлТР

Предмет: Алгебра

Класс: 8 класс

Ыктымалдык түшүнүгү. Жөнөкөй ыктымалдыктар маселелерин чыгарууда комбинаториканын колдонолушу.

Заявка на подачу урока