Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын  “Санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурс

Конкурстун максаты – учурдагы мыкты педагогикалык тажрыйбаларды топтоо жана популяризациялоо, педагогдордун бирдиктүү маалыматтык-билим берүү аймагындагы маалыматтык-коммуникациялык жана технологиялык компетенциясын жогорулатуу болуп эсептелет.

Конкурсту өткөрүү аркылуу билим берүүнү өнүктүрүүгө, мыкты педагогикалык тажрыйбаларды алып чыгып, педагогикалык коомчулуктун арасында таратууга мүмкүндүк ачылат. Ошондой эле конкурс педагогдордун кесиптик жана маалыматтык-коммуникациялык компетенцияларын өнүктүрүүгө жол ачат, эң мыктылары тандалып коомчулуктун назарына коюлат.

Жүктөп алуу: 

Заявка на подачу урока